Královská Školka České BudějoviceO školce

Provozní řád DS


Více v šatně u vstupu
Provozní řád DS
Specifikace obou subjektů:

1.Údaje o zařízeních a identifikace provozovatele dle zákona č. 247/2014 Sb. 

Název dětských skupin (DS):

1. skupina: Královská školka v ČB - dětská skupina, dříve (Dětská skupina Královského spolku), přejmenováno.

2. skupina: Královská školka v ČB ll. - dětská skupina, pod záštitou města ČB.

Adresa dětských skupin: ul. Plukovníka Malého 1856/3, 370 05, České Budějovice.

3. skupina: Královská školka v ČB lll. - dětská skupina (od 1.9.2023 OPZ plus)

Telefon: 608822611
IČO: 05588821
Odpovědná osoba: Václav Král

Zřizovatel: Královský spolek z.s., Šumavská 253, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice.

Typ DS: celodenní s pravidelným provozem, výjimečně nepravidelný provoz, pro veřejnost.
Kapacita třídy: 12 + 12 + 12 dětí 
Provozní doba: Po-Pá 7.00h – 17.00h. (ostatní dle dohody).

Podmínky poskytování služby péče o dítě: provozovatel poskytuje službu s úplnou i částečnou úhradou nákladů.

Zahájení poskytování služby: 11.5.2018 a 1.12.2019, schválení 11.5.2017 a 1.10.2019, platné do 30.11.2021, pak státní financování nebo OPZ+

Tým dětských skupin:

Václav Král - zřizovatel, pečující osoba, sportovní aktivity

Jana Králová - ředitelka, chůva a provozní

Zuzana Králová - sportovní aktivity, chůva a masáže

Denisa Křivanová - vedoucí skupiny, chůva, administrace, tvoření 

Denisa Mašková - vedoucí chůva skupiny, administrace, tvoření 

Lucie Czyžová - chůva, tvoření 

Barbora Kalátová - chůva, svačiny

Hana Volks - chůva, blbnutí, sport, tvoření

Nicol Volks - chůva, tvoření, úklid

Barbora Kalousková - chůva, tvoření, sport

Jana Schvarzová - chůva, tvoření, úklid 

Lucie Soukupová - pedagog, chůva, administrace

Eva Jeníčková - chůva, úklid, svačinky 

Michaela Martinovská - pedagog


2. Režimové požadavky:
Režim dne, plán vychovy, řád dětské skupiny a ostatní dokumenty jsou součástí příloh smlouvy Královské školky v ČB a Královské školky v ČB II. A lll. - dětské skupiny k nahlédnutí všem v šatnách u vstupů. Pečující osoby a provozovatel jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.

Rodiče předávají dítě do zařízení zdravé. Pokud je dítě nemocné, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí chůvám. Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu dětské skupiny.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v zařízení (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k okamžitému zajištění další zdravotní péče o dítě, v akutních stavech voláme i rychlou zdravotní službu.

Provozní řád DS
Povinné očkování

Dle předpisu Ministerstva zdravotnictví je pro účely přijetí dítěte do dětské skupiny třeba, aby dítě bylo podrobeno stanovenému povinnému pravidelnému očkování nebo v nejbližší době bude očkováno, dle věku a musí projít zdravotní prohlídkou a doložit potvrzený náš formulář. 

Provozní řád DS
Smlouva, dokumenty, adaptační plán

Rodiče s námi sepisují smlouvu pro přijetí své ratolesti, finanční podmínky, způsob platby, četnost docházky, kterou vždy po měsíci podepisují. Dále jsou povinni podepsat monitorovací list, doložit postavení rodiče na trhu práce, vyplnit "kartu dítěte" - Evidenční list, kde jsou sepsány všechny doplňující informace, aby bylo přijetí dítěte co nejjednodušší a předešli jsme zbytečným komplikacím. Probereme adaptační plán, požadavky a přání rodičů, i naše vnitřní pravidla a režim dne.

Provozní řád DS
Spokojenost

Chceme, abyste v klidu mohli chodit do práce, Vaše dítě se něco naučilo, a bylo u nás spokojené.

Provozní řád DS
GDPR

Velmi citlivé téma, i my jsme se přizpůsobili, všechny data a iniciály jsou pod zámkem na bezpečném místě, v případě úniku informací nebo iniciálů, vždy budou všichni informováni. Součástí smluv s rodiči je i téma GDPR, podpisem berou na vědomí, že byli se vším seznámeni, a že můžeme nakládat s údaji a fotkami pro vlastní propagaci a reklamu.

Provozní řád DS

 

Úplata za péči v DS: výše platby se stanovuje dle platného ceníku a délky pobytu dítěte v DS. Ve výjimečných případech může provozovatel DS rozhodnout o individuálním nastavení úhrady (např. v adaptačním procesu, dlouhodobá nepřítomnost - nemoc, zranění, ozdravný pobyt, krátkodobá docházka, apod.)

Úplata za poskytnutou službu je splatná na základě dokladu vystaveného provozovatelem DS, platbu lze uskutečnit buď bankovním převodem na číslo účtu 115-4553580277/0100, nebo hotově, variabilním symbolem je číslo faktury daného dítěte, splatnost je 7 dní po vystavení, zpětně za uplynulý měsíc.

Provozní řád DS
Provozní řád DS
Provozní řád DS
Provozní řád DS
Provozní řád DS