Královská Školka České BudějoviceO školce

Provozní řád školky


Více v šatně u vstupu
Provozní řád školky
Specifikace zařízení

1.Údaje o zařízení a identifikace provozovatele dle zákona č. 247/2014 Sb.
Název školy: Královská školka České Budějovice, dříve (Dětská skupina Královského spolku), přejmenováno.

Adresa školky: ul. Plukovníka Malého 1856/3, 370 05 České Budějovice

Telefon: 608822611
IČO: 05588821
Odpovědná osoba: Václav Král

Zřizovatel: Královský spolek z.s., Šumavská 253, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

Typ školky: celodenní s pravidelným provozem, výjimečně nepravidelný provoz.
Kapacita třídy: 12 dětí 
Provozní doba: Po-Pá 7.00h – 17.00h. (ostatní dle dohody)

Tým školky:

Václav Král - zřizovatel, sportovní aktivity
Jana Králová - ředitelka, chůva a provozní
Zuzana Králová - sportovní aktivity a masáže
Monika Divišová - chůva a úklid v celém areálu
Lucka Soukupová - chůva, sport, hudební výchova
Jakub Horáček - administrativní pracovník


2. Režimové požadavky:
Režim dne, plán vychovy, řád dětské skupiny a ostatní dokumenty jsou součástí příloh organizačního řádu Královské školky ČB k nahlédnutí všem v šatně u vstupu. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.

Rodiče předávají dítě do školky zdravé. Pokud je dítě nemocné, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí školce. Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu školky.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve školce (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k okamžitému zajištění další zdravotní péče o dítě, v akutních stavech voláme i rychlou zdravotní službu.

Provozní řád školky
Povinné očkování

Dle předpisu Ministerstva zdravotnictví je pro účely přijetí dítěte do školky (dětské skupiny) třeba, aby dítě bylo podrobeno stanovenému povinnému pravidelnému očkování nebo v nejbližší době bude očkováno, dle věku a musí projít zdravotní prohlídkou a doložit potvrzený náš formulář. 

Provozní řád školky
Smlouva

Rodičes námi sepisují smlouvu pro přijetí své ratolesti, finanční podmínky, způsob platby včetně "karty dítěte", kde jsou sepsány všechny doplňující informace, aby byl pobyt dítěte co nejjednodušší a předešli jsme zbytečným komplikacím. Pokud některé dítě používá plenky, odnáší si je rodiče každý den domů, viz. příloha ke smlouvám. Veškeré léky, vitamíny, výlety, návštěvy parků, solné jeskyně schvalují vždy rodiče podpisem ve smlouvách nebo dodatcích, či kartách dítěte.

Provozní řád školky
Spokojenost

Chceme, abyste v klidu mohli chodit do práce, Vaše dítě se něco naučilo, a bylo u nás spokojené.

Provozní řád školky
GDPR

Velmi citlivé téma, i my jsme se přizpůsobili, všechny data a iniciály jsou pod zámkem na bezpečném místě, v případě úniku informací nebo iniciálů, vždy budou všichni informováni. Součástí smluv s rodiči je i téma GDPR, podpisem berou na vědomí, že byli se vším seznámeni, a že můžeme nakládat s údaji a fotkami pro vlastní propagaci a reklamu.