Královská Školka České BudějoviceO školce

Provozní řád DS


Více v šatně u vstupu
Provozní řád DS
Specifikace obou subjektů:

1.Údaje o zařízeních a identifikace provozovatele dle zákona č. 247/2014 Sb. 

Název dětských skupin (DS):

Královská školka v ČB, dříve (Dětská skupina Královského spolku), přejmenováno.

2. skupina: Královská školka v ČB ll. pod záštitou města ČB.

Adresa dětských skupin: ul. Plukovníka Malého 1856/3, 370 05 České Budějovice

Telefon: 608822611
IČO: 05588821
Odpovědná osoba: Václav Král

Zřizovatel: Královský spolek z.s., Šumavská 253, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice.

Typ DS: celodenní s pravidelným provozem, výjimečně nepravidelný provoz, pro veřejnost.
Kapacita třídy: 12 + 12 dětí 
Provozní doba: Po-Pá 7.00h – 17.00h. (ostatní dle dohody).

Podmínky poskytování služby péče o dítě: provozovatel poskytuje službu s úplnou i částečnou úhradou nákladů.

Zahájení poskytování služby: 11.5.2018 a 1.12.2019, schválení 11.5.2017 a 1.10.2019, platné do 30.11.2021.

Tým obou dětských skupin:

Václav Král - zřizovatel, sportovní aktivity

Jana Králová - ředitelka, chůva a provozní

Zuzana Králová - sportovní aktivity, chůva a masáže

Kateřina Hermanová - vedoucí a hlavní chůva 

Monika Divišová - chůva a úklid v celém areálu

Lucka Soukupová - chůva, sport, hudební výchova

Barbora Kalátová - svačiny, zásobování, úklid 

Jakub Horáček - administrativní pracovník


2. Režimové požadavky:
Režim dne, plán vychovy, řád dětské skupiny a ostatní dokumenty jsou součástí příloh organizačního řádu Královské školky v ČB a Královské školky v ČB II. k nahlédnutí všem v šatně u vstupu. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.

Rodiče předávají dítě do zařízení zdravé. Pokud je dítě nemocné, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí chůvám. Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu dětské skupiny.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v zařízení (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k okamžitému zajištění další zdravotní péče o dítě, v akutních stavech voláme i rychlou zdravotní službu.

Provozní řád DS
Povinné očkování

Dle předpisu Ministerstva zdravotnictví je pro účely přijetí dítěte do dětské skupiny třeba, aby dítě bylo podrobeno stanovenému povinnému pravidelnému očkování nebo v nejbližší době bude očkováno, dle věku a musí projít zdravotní prohlídkou a doložit potvrzený náš formulář. 

Provozní řád DS
Smlouva

Rodiče s námi sepisují smlouvu pro přijetí své ratolesti, finanční podmínky, způsob platby včetně "karty dítěte", kde jsou sepsány všechny doplňující informace, aby byl pobyt dítěte co nejjednodušší a předešli jsme zbytečným komplikacím. Pokud některé dítě používá plenky, odnáší si je rodiče každý den domů, viz. příloha ke smlouvám. Veškeré léky, vitamíny, výlety, návštěvy parků, solné jeskyně schvalují vždy rodiče podpisem ve smlouvách nebo dodatcích, či kartách dítěte.

Provozní řád DS
Spokojenost

Chceme, abyste v klidu mohli chodit do práce, Vaše dítě se něco naučilo, a bylo u nás spokojené.

Provozní řád DS
GDPR

Velmi citlivé téma, i my jsme se přizpůsobili, všechny data a iniciály jsou pod zámkem na bezpečném místě, v případě úniku informací nebo iniciálů, vždy budou všichni informováni. Součástí smluv s rodiči je i téma GDPR, podpisem berou na vědomí, že byli se vším seznámeni, a že můžeme nakládat s údaji a fotkami pro vlastní propagaci a reklamu.

Provozní řád DS
Provozní řád DS